• 1398/02/13-ماه مبارک رمضان
 • ماه مبارک رمضان
  با سلام جهت دریافت اپلیکیشن موبایلی رزرو غذا به سایت دانشگاه(www.hakim.cfu.ac.ir)مراجعه بفرمایید. 
  و یا به طبقه اول سرا اتاق شیشه ای مراجعه و رزور نمایید.
   باتشکر

 • 1397/07/12-قابل توجه دانشجویان گرامی
 • قابل توجه دانشجویان گرامی
  نام کاربری شماره دانشجویی ورمزعدد1 می باشد
 • 1397/01/20-دریافت اپلیکیشن رزرو غذا
 • دریافت اپلیکیشن رزرو غذا
  با سلام جهت دریافت اپلیکیشن موبایلی رزرو غذا به سایت دانشگاه(www.hakim.cfu.ac.ir)مراجعه بفرمایید.